Tytuł operacji:

"Wino bez siarki, innowacyjne technologie w winnicy i winiarni  wspierające ograniczanie dodatku siarki do win gronowych"

Cel operacji:

"Opracowanie innowacyjnych technologii w winnicy i winiarni, które mają wspierać ograniczanie dodatku siarki do win gronowych"

Skrócony opis operacji:

Uprawa winorośli na wino w Polsce postępuje dynamicznie. Wzrost powierzchni uprawy w ostatnich latach wynosi kilkaset procent. Uprawa winorośli i produkcja wina stają się ciekawą i opłacalna alternatywa dla innych upraw sadowniczych. Polskie warunki klimatyczne coraz bardziej pasują do uprawy winorośli, co coraz bardziej zwiększa ich opłacalność. Polskie wina wyróżnia oryginalny smak, stosunkowo niewielka produkcja i duża pracochłonność, ponieważ większość zabiegów wykonywanych jest ręcznie. Taki sposób postepowania przyczynia się do wyższej ceny wina. Projekt ma być przyczynkiem do utworzenia nowych, ulepszonych, wartościowych produktów w klasie ‘premium’ dla najbardziej wymagających klientów.

Siarka jako środek dezynfekujący stosowana jest w produkcji wina tradycyjnie od wielu lat. W tym zakresie nie stanowi szczególnego niebezpieczeństwa. Ze względu jednak na liczne alergie konsumentów na ten składnik - konieczne jest uzupełnienie oferty rynkowej o produkt o zminimalizowanej zawartości tego pierwiastka.

Nadrzędnym cel projektu będzie obniżenie zawartości wolnej siarki dodawanej jako produkt dezynfekujący i stabilizujący mikrobiologicznie wino.

Skład grupy operacyjnej:

  1. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, jednostka naukowa, Lider.
  2. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, podmiot doradczy.
  3. Winnica Pałacu Rajkowo sp. z o.o.
  4. gospodarstwo Rolne Małgorzata Śnieżek
  5. Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych

Budżet operacji:

Budżet całkowity operacji: 660 881zł

Kwota pomocy: 625 892 zł